De Snoepjestuin creëert natuurlijke speelplekken voor scholen en bij kinderopvang. 

Wij streven daarbij altijd naar duurzame oplossingen en hergebruik van materialen. Zitjes, kruip-door-sluip-door, boomstammen en wilgenhutten zijn veelgebruikte elementen. Ook hebben wij aandacht voor waterberging en de ecologische waarde van het groen. 

 

De ontwikkeling van kinderen, bewegingsaspecten, speelwaarde en de mogelijkheid om buitenlessen te geven nemen wij mee in het ontwerp.

Wij werken samen met een team van ervaren professionals op het gebied van participatie, ontwerp, aanleg en educatie. 

Voorafgaand aan het ontwerp starten wij indien wenselijk een participatietraject met de kinderen, ouders en omwonenden, zodat het een breder draagvlak zal hebben. Na de aanleg verzorgen wij natuurlessen op het groene plein en bieden wij ondersteuning aan de leerkrachten of BSO leidsters bij het organiseren van buitenlessen. 

 

Plannen om het schoolplein te vergroenen? Neem contact met ons op!