Naast ons vaste educatie programma zetten wij ons ook in voor de volgende projecten:

 

Voedselbos Vlaardingen

Aan de rand van Vlaardingen, naast de Westwijk, wordt sinds 2015 een voedselbos ontwikkeld. Een uniek stukje voor Vlaardingen en omgeving. waar op ecologische wijze meerjarige eetbare beplanting in een bossysteem samen groeien tot een voedselbos. Jeroen en Mirjam zijn de initiatiefnemers. en worden ondersteund door het Rotterdam Forest Garden Netwerk. Samen met vrijwilligers zorgen zij voor het beheer en de invulling van activiteiten in dit eetbare bos. Regelmatig worden er activiteiten en rondleidingen georganiseerd. Neem een kijkje op de website:

 www.voedselbosvlaardingen.nl

Rotterdam Forest Garden Netwerk
Jeroen maakt deel uit van dit team van vier professionals, zij hebben hun krachten gebundeld:

  • Boomexpert en landschapsontwerper Huib Sneep
  • Visionair en analytisch denker Paul de Graaf
  • Organisator, procesdeskundige en permacultuur-expert Max de Corte
  • Planten en voedselgewasdeskundige en doener Jeroen Hooijmeijer

De ambitie van RFGN is om ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van stedelijk groen te vernieuwen. Door een productief, multifunctioneel landschap in en om de stad te realiseren: Een voedselbos. 

 

Educatieve Buurttuin Schiedam
Aan de Maasboulevard in Schiedam, grenzend aan de wijk de Gorzen, ontwikkelen we samen met anderen een educatieve buurttuin. Een plek die een prominente rol gaat krijgen voor de wijk de Gorzen, waar ontmoeting en educatie plaats gaat vinden. Op dit moment wordt de aanleg van de tuin verder gerealiseerd door hovenier Holger Breek. Wij helpen hem hierbij. Er vinden moestuinlessen plaats voor het basisonderwijs. deze moestuinlessen ontwikkelen wij zelf samen met Kim Zwart.
  

 

Actieplan Natuur Vlaardingen
Het idee is: Een nog natuurvriendelijker Vlaardingen. Tijdens de campagne de BurgerMeester in Vlaardingen in september 2015 heeft een groepje natuurliefhebbers een idee ingediend voor een Actieplan Natuur Vlaardingen. Het team Klavertje Vier, waarbij Jeroen betrokken is als adviseur groene tuinen, gaat de krachten bundelen  bij verschillende acties. Zo hebben zij de actie “steen eruit, plant erin” gelanceerd en de actie voor het creëren van voorbeeld-tuintjes in nieuwe straten in verschillende wijken.
  

 

 

 

 

Actie steen eruit, plant erin!

Redactie | 19-03-2017

VLAARDINGEN – Gisteren werden in Johannes van Bijnenstraat in de Westwijk bijna 150 vlinderstruiken en vlinderplanten cadeau gedaan aan mensen die een tuintegel kwamen brengen. Onder het motto: tegel eruit, groen erin! De actie was opgezet door Team Klavertje Vier en is onderdeel van het Actieplan Natuur, ondersteund door de gemeente Vlaardingen. 

Er waren 100 vlinderstruiken ingeslagen, maar om half twaalf was de voorraad zo snel geslonken dat er een bezoekje aan het plaatselijke tuincentrum werd afgelegd om geen mensen teleur te hoeven stellen. Laat nu de lente maar beginnen!